PRATOS DO DIA

Ensalada de piña

Pan Pizza de xamón york e beicon

Peituga de polo a plancha con patatas fritas

"La verdad es que cada etapa de la vida es perfecta, si realmente nos permitimos vivir en ella"