• Prato do día 1

Revolto de gulas e gambas 

  • Prato do día 2

Lasaña de xamón e beicón   

  • Prato do día 3

Croca de vaca con patatas